STANISŁAW WYSPIAŃSKI

Śpiący Staś

BERTRAND ANDRIEU

Medal wydany z okazji utworzenia Księstwa Warszawskiego

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

Cień Hiroszimy

JACEK MALCZEWSKI

Tobiasz z aniołami

BRONISŁAW LINKE

Statystyka produkcji

ALINA SZAPOCZNIKOW

Okapy

Złotówka oraz tymf

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

Relief

MARIA JAREMA

Wyrazy

MARCIN SAMLICKI

Biały dom

Order Orła Białego

ALFRED LENICA

Formy inspirujące

Sanki

JÓZEF SZAJNA

Sylwetki

Plaża

JERZY NOWOSIELSKI

JACEK MALCZEWSKI

Autoportret z muzą

Autoportret z muzą

JACEK MALCZEWSKI

Medal wydany z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

JOHANN GEORG HOLTZHEY