Tyflografika wykonana na podstawie obrazu Jacka Maczewskiego. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu
Tyflografika wykonana na podstawie grafiki Stanisława Wyspiańskiego. Muzeum Śląskie w Katowicach.
Tyflografika wykonana na podstawie medalu wydanego z okazji utworzenia Księstwa Warszawskiego. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.
Autoportret z muzą
JACEK MALCZEWSKI
Śpiący Staś
STANISŁAW WYSPIAŃSKI
Medal Księstwa Warszawskiego
BERTRAND ANDRIEU
Tyflografika wykonana na podstawie obrazu Jacka Maczewskiego. Muzeum Śląskie w Katowicach.
Tyflografika wykonana na podstawie obrazu Andrzeja Wróblewskiego. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Tyflografika przedstawiająca grafikę Bronisława Linke. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Tobiasz z aniołami
JACEK MALCZEWSKI
Cień Hiroszimy
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
Statystyka produkcji
BRONISŁAW LINKE
Tyflografika przedstawiająca współczesną złotówkę oraz tymf czyli jej odpowiednik z roku 1663. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój
Tyflografika wykonana jako kopia rzeźby Aliny Szapocznikow. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Tyflografika wykonana jako kopia płaskorzeźby Zdzisława Beksińskiego. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Złotówka i tymf
MONETY
Okapy
ALINA SZAPOCZNIKOW
Relief
ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
Tyflografika wykonana na podstawie obrazu Marcina Samlickiego. Muzeum Śląskie w Katowicach.
Tyflografika wykonana na podstawie obrazu Marii Jaremy. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Tyflografika wykonana na podstawie medalu wydanego z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.
Biały dom
MARCIN SAMLICKI
Wyrazy
MARIA JAREMA
Medal Konstytucji 3-go Maja
JOHANN GEORG HOLTZHEY
Tyflografika wykonana na podstawie obrazu Alfreda Lenicy. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Tyflografika wykonana na podstawie zdjęcia odznaczenia państwowego Orderu Orła Białego. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.
Tyflografika wykonana na podstawie zdjęcia zabytkowych sanek. Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Wystawa na Piętrze.
Formy inspirujące
ALFRED LENICA
Order Orła Białego
ODZNACZENIA
Sanki
PRZEDMIOTY UŻYTKOWE
Tyflografika wykonana na podstawie obrazu Jerzego Nowosielskiego. Muzeum Śląskie w Katowicach.
Miniatura wykonana na podstawie instalacji pt. Sylwetki, autor Józef Szajna. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Plaża
JERZY NOWOSIELSKI
Sylwetki
JÓZEF SZAJNA
>>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>
Tyflografika wykonana na podstawie obrazu Leonarda da Vinci. Muzeum Narodowe w Krakowie.
Dama z gronostajem
LEONARDO DA VINCI
>>>>