Płaskorzeźba wykonana w akrylu na podstawie obrazu Leonarda Da Vinci

Muzeum Narodowe - Kraków
Tyflografiki, reliefy, obrazy dla niewidomych
Dama z gronostajem
Leonardo da Vinci

Muzeum Narodowe - Kraków