MARIA JAREMA - Wyrazy - tyflografika

Wyrazy

MARA JAREMA

 

Pawilon Czterech Kopuł - Wrocław

Maria Jarema dzięki niezwykłej inwencji twórczej, powiązanej ze szczególnym rodzajem wrażliwości, stworzyła zupełnie wyjątkowy, rozpoznawalny własny styl. Artystka nieustannie badała zależności pomiędzy bryłą, przestrzenią, ruchem i kolorem, a jej pełne powietrza, światła i niezwykłego rytmu kompozycje dają wrażenie wyjątkowej lekkości i świeżości. Łącząc uzupełniające się techniki malarskie i graficzne (tempera i monotypia), balansując na granicy aluzyjnej figuracji i abstrakcji, Jarema zdołała uzyskać wyjątkowy efekt przestrzennych, przenikających się, organicznych, wyrafinowanych kolorystycznie płynnych form o niezwykle harmonijnej strukturze, które stworzyły jedno z najciekawszych zjawisk w nowoczesnej sztuce polskiej.  (Anna Chmielarz)

 

*****

Tyflografika w tym przypadku pozwala odczuć kształty formy, ich wzajemne przenikanie oraz miejscową szorstkość. Słowem nie mamy możliwości opisać zawartości.  Wielopoziomowa budowa reliefu pozwala precyzyjniej oddać zawartą treść.

 

*****

 

W latach 1929–1935 Maria Jarema studiowała rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni Xawerego Dunikowskiego; była współzałożycielką awangardowej i radykalnie lewicowej Grupy Krakowskiej (1930).

Przed wybuchem II wojny światowej zajmowała się głównie rzeźbą, którą po wojnie porzuciła dla malarstwa. Tworzyła obrazy abstrakcyjne. Od 1951 wykonywała monotypie. Wykorzystując tę technikę i łącząc ją niekiedy z farbami olejnymi i temperami wykonała jedne z najsławniejszych swoich cykli malarskich – Penetracje oraz Rytmy. Współpracowała z teatrami Cricot, Cricot 2 oraz teatrzykiem kukiełkowym Jana Polewki, który tworzył szopki polityczne w środowisku robotników.

Była siostrą malarza Józefa Jaremy i Władysława Jaremy, aktora i twórcy Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska, oraz żoną Kornela Filipowicza.

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Jarema)